Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Provozní řád a pravidla posilovny

 Provozní řád a pravidla posilovny

I.              Základní údaje

 

1.             Provozovatel:            Obec Říčany, nám. Osvobození 340, 664 82, Říčany, 

                   IČ 00282537, tel. 546 427 501,

                   e-mail: podatelna@ricanyubrna.cz, www.ricanyubrna.cz

2.             Vedoucí posilovny:  Vladislav Vaverka, tel. 728 556 696,

                                                        e-mail:    Vladacert@seznam.cz

3.             Kapacita:                    max. 6 osob

4.             Adresa:                        V Dědině 650, 664 82, Říčany

5.             Provozní doba:          každý den od 6 do 22 hodin

 

II.              Vstup do posilovny

 

1.             Vstup do posilovny je povolen pouze s platnou čipovou kartou.

2.             Počet vstupů do posilovny není omezen.

3.             Čipovou kartu zájemce obdrží u vedoucího posilovny nebo na pokladně obecního úřadu po zaplacení poplatku dle platného ceníku a uhrazení zálohy za kartu.

4.             Před prvním vstupem do posilovny je každý povinen kontaktovat vedoucího posilovny pro zaškolení.

5.             Čipová karta slouží k otevření vstupních dveří do budovy, do šaten a do posilovny.

6.             Použití karty je evidováno v databázi elektronického přístupového systému doplněného o kamerový záznam.

7.             Karta zakoupená dospělou osobou je přenosná pouze mezi nejbližšími rodinnými příslušníky, tedy mezi manžely a jejich dětmi do 18 let. Jinak je karta nepřenosná.

8.             Na jednu čipovou kartu může do posilovny vstupovat pouze její majitel bez doprovodu dalších osob s výjimkou nejbližších rodinných příslušníků.

9.             Kartu může zakoupit pouze osoba starší 15 let. Osoby mladší 15 let mohou v prostorách posilovny cvičit a pohybovat se pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Vedoucí posilovny a zástupce provozovatele jsou oprávněni kdykoliv zkontrolovat platnou registraci cvičence a číslo jeho čipové karty. 

 

III.              Pravidla chování v posilovně

 

1.             Cvičenci v posilovně používají zařízení na vlastní nebezpečí, při cvičení a pohybu v prostorách posilovny je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

2.             V prostorách posilovny jsou cvičenci povinni nosit čistou obuv, čisté sportovní oblečení a udržovat pořádek a čistotu.

3.             Cvičenci jsou povinni být ohleduplní k ostatním cvičencům.

4.             Při cvičení je z hygienických důvodů nutné pokládat na lavičky a stroje osušku nebo ručník.

5.             Po cvičení je každý povinen vrátit závaží, činky a posilovací pomůcky na určené místo.

6.             Před odchodem z posilovny je každý povinen zkontrolovat, zda neteče voda, uzavřít okna, vypnout světla a další spotřebiče, uklidit odpadky a vytáhnout předokenní žaluzie.

7.             Při zjištění jakékoli závady je nutné tuto závadu ohlásit vedoucímu posilovny (tel. 728 556 696).

8.             Po odchodu z budovy posilovny je každý povinen zanechat po sobě prázdnou šatní skřín s klíčem.

9.             V prostorách posilovny platí zákaz:

§ kouření a konzumace alkoholických nápojů

§ vstupu pod vlivem alkoholu a návykových látek

§ vstupu zvířat

10.             Každý je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly posilovny a dodržovat je.

11.             Při opakovaném porušení provozního řádu může být registrace cvičence zrušena bez náhrady.

 

IV.              Ceník

 

Cena za vstup do posilovny:                                300,- Kč / měsíc

                                                                                     850,- Kč / 3 měsíce

                                                                                   1600,- Kč / 6 měsíců

                                                                                   3000,- Kč / rok                                

Sleva

stávající členi posilovny SK Říčany:                        50 %

studenti a senioři s platným dokladem:                50%

 

Vratná záloha na čipovou kartu:                               0,- Kč

 

Doba platnosti registrace je zaokrouhlována na celé kalendářní měsíce. (Např.: V případě úhrady v polovině měsíce začíná běžet lhůta až na začátku nejbližšího kalendářního měsíce. Vstup do posilovny je ale umožněn okamžitě.) Po vypršení registrace je přístup do posilovny zablokován.

 

 

V.          Důležitá telefonní čísla

 

 

  • Tísňová linka             112
  • Hasiči                         150
  • Záchranná služba     155
  • Policie                        158
  • Městská policie         733 733 156
  • Provozovatel             546 427 501, 724 303 746
  • Vedoucí posilovny    728 556 696

 

TOPlist